Stezky

Cesty čtyřlístku

aneb

pochodové trasy po zajímavých místech obcí památkové zony Osovsko

Úvod

Okolí našich obcí je překrásné, ale bohužel se mu vyhýbají značené turistické trasy. Je to škoda, protože v

této oblasti, nazvané Chráněná památková oblast Osovsko je mnoho historických, přírodních i architektonických

zajímavostí. Proto přicházíme s iniciativou vytyčit krátké pochodové trasy vedoucí právě kolem těchto zajímavostí. Cílem návrhu je nejen přilákat do oblasti turisty, ale seznámit i zdejší mladé a starší obyvatele se zajímavostmi jejich obcí a druhotně je také motivovat k pohybu a zlepšit tak fyzickou úroveň obyvatel. Navrhované trasy „Cest čtyřlístku” jsou koncipovány jako čtyři samostatné okruhy, které začínají a končí u restaurace v Osově. Součástí navrhovaných tras jsou i železniční zastávky v Osově a ve Vižině. Na trasách jsou také autobusové zastávky, avšak autobusový provoz je v naší lokalitě o víkendech velmi omezen. Trasy jsou vytyčeny hlavně pro pěší turistiku, lze však použít i horská a krosová kola. Většina tras však vede po polních cestách a pěšinách. Jednotlivé okruhy CeČ jsou čtyři a tvoří symbolický čtyřlístek obcí Chlumec, Skřipel, Lážovice a Vižina se středem v Osově. Každý okruh má samostatnou barvu a tou je značen v celém svém průběhu. Jak již bylo uvedeno, začátek (i konec)

jednotlivých okruhů je v Osově. Odtud vedou vždy dvě trasy různých barev do centra okolních obcí, kde se rozdělují a směřují každá zvlášť do dalších obcí čtyřlístku”.

– 1 –

Symbolicky to vypadá takto:

Trasy jsou navrženy takto:

1 Modrý okruh: Osov – Velký Chlumec – Malý Chlumec – Kašt. Alej – Vižina – Osovec – Osov

2 }Žtý okruh: Osov – Skřipel – Lážovice – Lážovičky – Nové Dvory – Osov

3 Zelený okruh: Osov – Skřipel – šance – Velký Chlumec – Osov

4 Červený okruh: Osov – Osovec – Vižina – Nové Dvory – Osovec – Osov

V centru pochodových tras v Osově a v centru jednotlivých obcí, tam kde se vždy dvě barevné trasy rozcházejí, jsou umístěny informační tabule s přehlednými informacemi týkající se jak kompletních tras tak dané obce. Tím, že jsou okruhy uzavřené, lze na trasu nastoupit kdekoliv a projít všechny informační body trasy.

Po trasách jsou rozmístěny informační tabule (infobody) s popisem historických, přírodních či architektonických

zajímavostí. Návrh těchto bodů viz dále. Použity jsou jednoduché dřevěné tabule, nenáročné na výrobu s odolným

popisem. V úsecích mezi infobody je trasa značena barevným obrazcem čtyřlístku se zvýrazněnou aktuální barvou. Technické provedení značení je stejné jako provedení značek Klubu českých turistů. Pochodové trasy jsou značeny specifickým symbolem – čtyřlístkem – kde vždy jeden lístek symbolizuje jednu z obcí a označuje jeden okruh. Uživatel trasy je tak stále informován na jaké trase se nachází. Základní okruhy mohou být doplněny dalšími trasami, značenými kombinací aktuální a bílou barvou. V jednotlivých obcích mohou být také vytyčeny malé okruhy vedoucí kolem zajímavých míst obce.